image Följ oss:

Vi har förberett vår databas för att logga vilka reservdelar som säljs,
och från vilken leverantör.

Detta kommer alla inloggade hantverkare att ha åtkomst till.
Vi tror att det kan bli en stor hjälp till att hitta olika reservdelar och var man får tag i dem.

I förlängningen kommer vi också att skriva in modell nr mm.
Då skall man även kunna söka på detta.

Akutservice 24h/dygn

 • Kylservice
 • VVS-rörmokare
 • Elektriker
 • Ventilation
 • Glasmästare
 • Låssmed

läs mer +

Övriga tjänster

 • Snickare
 • Målare
 • Golvläggare
 • Plåtslagare
 • Smed

läs mer +

Administrativa tjänster

 • Webdesign
 • Databasdesign
 • Bokföring
 • Revisor

läs mer +